La patronal Foment del Treball, de la qual forma part amec, ha incorporat les principals propostes de la nostra entitat per a la competitivitat de la indústria en el document sobre l’orientació estratègica i les mesures prioritàries per assegurar el desenvolupament socioeconòmic a Catalunya . Les propostes d’amec queden recollides en el document Claus per al Canvi de Model Productiu que elaborem al maig de 2020, per tal de no només gestionar els efectes en les empreses industrials de la pandèmia i la crisi sobrevinguda, sinó també assegurar la competitivitat de la nostra indústria a llarg termini.

 

Foment del Treball elabora aquest document plantejaments en diferents àmbits sempre que hi ha eleccions a Parlament de Catalunya per tal que siguin considerats i s’incorporin al Pla de Govern en la nova legislatura. En aquest sentit, amec ha reclamat mesures concretes per posar la indústria al centre, de manera que pugui seguir sent tractor de l’economia en moments de recuperació i generadora de riquesa i llocs de treball estables i de major qualitat. Per a això assenyala a un nou Pacte Nacional per la Indústria que reflecteixi una nova política industrial desacomplexada i dotada adequadament.

 

Davant el repte de les empreses industrials de enfrontar-se a un nou escenari comercial mundial i de el canvi donin les cadenes globals de valor i de subministrament, amec considera fonamental una estratègia clara en internacionalització, amb suport definit en la necessitat d’adoptar noves formes de presència a l’exterior.

 

Asismismo, tenint en compte que en els últims anys no només no hem avançat sinó que ens hem allunyat de l’objectiu acordat a la UE en inversió en innovació necessària per garantir la competitivitat de la nostra economia, amec reclama un acord social que possibiliti el llançament de programes i la dotació que asseguri l’increment de la intensitat innovadora, i especialment de la innovació en el sector privat.

 

Un altre aspecte clau és assegurar la modernització de la capacitat productiva, i per això amec ha proposat un pla que incentivi la renovació i connectivitat dels equips productius per abraçar totalment la Indústria 4.0; així com un pacte per a la millora de les capacitats de talent. Tant l’actual, amb formació contínua enfocada a el canvi de model productiu i que faciliti el canvi de sector, com el nou talent, a través de noves especialitats formatives. El marc laboral s’ha d’adaptar a la transformació de la societat i l’economia. De la mateixa manera, també l’Administració ha de modernitzar-se, obrint-la més a la societat, transformant-la digitalment i fent-la més eficient.

 

Si bé la competitivitat de la nostra economia ve determinada per la competitivitat de el sector privat, també és cert que està molt condicionada per l’actuació de el sector públic. És per això que amec ha traslladat la necessitat que les formacions polítiques tinguin un compromís amb el diàleg i el pacte per garantir la governabilitat i la tasca legislativa, necessària per a dur endavant les mesures ambiciones tan necessàries per al nostre sistema productiu. La col·laboració entre empreses que tant es reclama i practiquen les nostres indústries també han d’aplicar les forces polítiques en benefici de la societat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *