Barcelona, ​​19 de febrer de 2021. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat avui l’informe de comerç exterior, gener-desembre 2020, que indica que les exportacions catalanes van disminuir un 10,3% respecte l’any anterior. Pel que respecta al conjunt de l’Estat, les exportacions van caure un 10,0% respecte l’any anterior, fins als  261.175,5 milions d’euros. Es tracta d’una caiguda de major intensitat que la de la zona euro (-9,1%). No obstant, tot i que degut als efectes de la pandèmia el comerç exterior s’ha situat en nivells inferiors als de 2017, s’observa una tendència positiva i de ràpida recuperació en el transcurs de l’any.

Tot i la caiguda, cal destacar la ràpida recuperació de les exportacions a partir del segon semestre, després de la brusca paralització de l’activitat a finals del mes de març de 2020. Partint de la major caiguda interanual de les exportacions del 40,3% registrat el mes d’abril, la davallada va anar perdent intensitat mes a mes fins que les exportacions van assolir creixements interanuals positius a partir de novembre, quan es va produir un augment del 5,5%, i al desembre, del 6,5%.

 

“Preveiem que aviat arribem als nivells de 2019. La ràpida reacció de la indústria fa preveure que serà motor de recuperació el 2021, quan sectors com el turisme i els serveis poden veure’s encara afectats”, explica el director general d’amec, Joan Tristany.

El descens de les exportacions catalanes no es homogeni entre els principals sectors. El sector de l’Alimentació, begudes i tabac, que representa el 16,6% de les exportacions i que s’ha considerat essencial durant la pandèmia, ha experimentat un creixement del 7,5%, pel que el seu paper ha estat primordial per a mantenir el comerç exterior. A l’altre extrem, trobem la caiguda de productes químics, que representa el 29,2% del total, van caure un 2,8% interanual; y béns d’equipament, que representa el 16,2% del total y que va caure un 16,0%.

 

L’augment de les importacions de béns d’equip en el conjunt de l’Estat per primera vegada al novembre (4,2%) i de nou al desembre (8,4%) des de l’esclat de la pandèmia avança també un augment de la confiança de cara a una major activitat de la indústria en els propers mesos. A Catalunya també s’observa una tendència clarament positiva, ja que ja al novembre, tot i que no es va arribar a xifres positives, també es va produir una important recuperació de les importacions de béns d’equip.

 

Gran augment de les exportacions a Xina

Les exportacions catalanes al continent asiàtic van superar en el conjunt de 2020 les dirigides al continent americà, molt més afectat per la pandèmia, un  fet que només havia passat de forma puntual anteriorment l’any 2016. Concretament, fins al mes de novembre, les vendes a Àsia ja superaven en un 24% les dirigides al continent americà. Només les exportacions catalanes dirigides a Xina van augmentar un espectacular 52% entre gener i novembre de 2020 respecte el mateix període de l’any anterior.

La ràpida recuperació del comerç amb Àsia contrasta també amb un mercat europeu que ha patit de forma prolongada els efectes de la pandèmia. Per això, van disminuït les exportacions del conjunt de l’Estat cap als principals socis comercials, com són França (-3,9%), Alemanya (-4,8%), Itàlia (-11,8%) i Portugal (-9,7%).

 

“Aquest fet demostra la maduresa del nostre sector exterior, que tot i les dificultats ha sabut redirigir-se en un moment determinat cap al mercat amb millor comportament”, destaca Tristany. No obstant, “tenint en compte els problemes de mobilitat i la tendència cap a la regionalització, és probable que las exportacions dirigides a la Unió Europea tornin a guanyar pes”, explica el director general de amec.

 

Si observem el comportament de les principals economies, durant l’any d’eclosió de la pandèmia de la Covid-19 només Xina va aconseguir augmentar les seves exportacions respecte l’any anterior (3,6%). La resta de països registra un descens del comerç a l’exterior, a vegades més accentuat que el de Catalunya i Espanya, como és el cas de França (-16,3%), Regne Unit (-14,6%) i Estats Units (-12,9%).

“Una vegada més, com en anteriors crisis, la indústria i el sector exterior tenen un paper essencial en la recuperació. Ens hem de recordar de la indústria i invertir com a país en ella tant en els bons com en els mals moments, per assegurar que comptem amb una economia sòlida i diversificada, garant del benestar”, afegeix Tristany.

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Són uns factors que estan esdevenint essencials en l’actual situació de crisi per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat industrial del nostre país. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 55,5% de la seva facturació i inverteixen el 4,7% en innovació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *