Informe-Coyuntura.JPGBarcelona, 18 de març de 2021. Les empreses d’amec han mantingut les exportacions respecte 2019, amb una variació positiva del 0,35% el 2020, segons reflecteix l’informe anual Conjuntura 2020 i Perspectives 2021 d’amec, la comunitat d’empreses industrials internacionalitzades, les conclusions de les quals s’han presentat aquest matí en roda de premsa.

 

 

 

 

 

Quatre de cada deu empreses d’amec van incrementar les seves exportacions. En comparació amb la crisi de 2009, l’impacte negatiu de la pandèmia sobre les exportacions és significativament menor, ja que en aquell moment les vendes a l’exterior van disminuir un 14,5%. “Malgrat l’arribada tan sobtada de la pandèmia, les empreses han sabut reaccionar de forma molt ràpida. Les persones al capdavant ja han viscut la gestió de l’anterior crisi, compten amb una experiència i no han dubtat en el moment d’actuar, aplicant tot el seu coneixement”, explica el director general d’amec, Joan Tristany, que afegeix que “també hi ha contribuït una actuació pública totalment diferent a la de l’anterior crisi”.

Malgrat les dificultats, el 2020 quatre de cada deu empreses industrials van augmentar les seves plantilles. En el seu conjunt, totes les empreses d’amec sumen 40.000 llocs de treball, un 1% més que l’any anterior. Així mateix, per 2021 un 40,5% de les empreses industrials internacionalitzades preveu incrementar el nombre de treballadors, i només un 6,9% contempla disminuir-lo.

Per 2021, les previsions de les empreses industrials d’amec és d’un augment de les exportacions del 9,3%. Set de cada deu empreses preveu incrementar les exportacions. Aquestes previsions s’aproximen en gran mesura a les realitzades just abans de l’esclat de la pandèmia. D’aquesta manera, les empreses preveuen un escenari de ràpid retorn a la normalitat, més que un repunt pronunciat com el que va tenir lloc després de la crisi financera.

 

El director general d’amec indica que “la indústria i el mercat exterior serà de nou clau en 2021. La indústria és un sector resilient que assegura llocs de treball de qualitat, de manera que cal garantir un entorn favorable perquè desenvolupi la seva activitat i pugui competir en igualtat de condicions en els mercats internacionals”.

La caiguda de l’activitat de les empreses industrials d’amec el 2020 per efecte de la pandèmia -un 67,3% ha reduït les seves vendes i en conjunt la facturació total ha disminuït un 1,27% – s’ha traduït en una situació de pèrdues per al 17% de les companyies, un comportament millor que el del conjunt de la indústria. “La capacitat de prospectiva i adaptabilitat juntament amb l’alt grau d’internacionalització i d’innovació han fet que les empreses d’amec siguin més resilients davant la crisi”, explica Tristany.

Mercats i implantacions

Respecte l’any anterior, es manté pràcticament el Top 10 de mercats de destinació de les exportacions. França continua en el primer lloc del rànquing, seguit per Alemanya, que desplaça als Estats Units a la tercera destinació. El canvi més significatiu en els deu principals mercats és el posicionament d’Egipte en el novè lloc. Mèxic baixa posicions fins a l’11è lloc, tot i que es manté com a primera destinació de Llatinoamèrica.

Sobre els mercats d’interès en 2021, l’Índia i la Xina escalen llocs. Es confirma així l’augment del protagonisme de les destinacions asiàtiques. D’altra banda, disminueix l’interès respecte a Itàlia i el Regne Unit. Tot i això, malgrat el Brexit i els obstacles que representa, el Regne Unit continua sent un mercat important per al qual les empreses volen continuar dedicant els seus esforços.

El 2020, 24 empreses van establir 34 noves implantacions, principalment a Mèxic, Xina i els Estats Units.

 

La pandèmia dificulta les vendes

En l’any de l’esclat de la pandèmia, la majoria de les empreses han trobat dificultats significatives per desenvolupar la seva activitat internacional. Per primera vegada, entre les principals dificultats destacades es troba en primer i segon lloc la dificultat de trobar nous clients i la de trobar socis comercials, degut en gran mesura a les restriccions de mobilitat i la cancel·lació de fires. En tercer lloc i relacionat amb l’anterior, les empreses també han destacat la complexitat en l’aplicació de protocols de seguretat per a la mobilitat de treballadors.

Més concretament, els àmbits on les restriccions a la mobilitat han provocat un impacte més negatiu en les empreses han estat la impossibilitat d’assistir a fires (79,3%), la dificultat de visitar nous clients (73,0%), mantenir contacte amb els clients (47,7%) i la dificultat d’oferir un servei adequat (45,9%).

 

Noves amenaces davant el relaxament de les tensions comercials

La possibilitat que sorgeixin noves pandèmies o rebrots de la Covid-19, juntament amb la possibilitat d’un escenari d’inestabilitat política i econòmica, són els principals riscos que les empreses perceben per desenvolupar la seva activitat internacional en els propers anys. Les pandèmies han desplaçat a llocs inferiors altres amenaces més “tradicionals”, com són la inestabilitat política i econòmica mundial i l’augment de mesures proteccionistes, que havien protagonitzat el panorama internacional dels últims anys. El risc de tensions comercials entre potències sembla haver perdut pes després del canvi en la presidència dels Estats Units, més favorable al multilateralisme. Els riscos mediambientals (a través d’exigències socials-legislatives i les conseqüències del canvi climàtic) i els ciberatacs no es troben entre les principals amenaces percebudes.

Les empreses busquen resiliència diversificant proveïdors i digitalitzant el servei tècnic

La gestió dels riscos s’ha convertit en un element de competitivitat davant un entorn molt incert. La crisi econòmica i comercial generada per la pandèmia ha posat de relleu la fragilitat d’alguns aspectes de l’actual model de cadenes de valor. Això ha portat a moltes empreses a plantejar-se estratègies que els permetin ser més resilients davant futures disrupcions. Més de la meitat de les empreses han optat per diversificar els seus proveïdors per assegurar el subministrament. Una de cada cinc també opta per la diversificació geogràfica de la producció. De la mateixa manera, també més de la meitat de les empreses han digitalitzat el servei tècnic per garantir el servei als clients.

La pandèmia també ha deixat noves prioritats en les empreses. Així, en les principals estratègies que preveuen implementar el 2021 trobem per primera vegada ocupant el segon lloc l’increment de la digitalització (41,4%), després del desenvolupament de nous productes (68,5%). Per tal de reduir riscos, la diversificació de mercats (34,2%) i de sectors (33,3%) s’ha convertit també en una nova prioritat per a les empreses industrials.

El principal factor disruptor de la pandèmia per a les empreses ha estat la manca de mobilitat. Això es reflecteix en el fet que els principals àmbits on s’ha accelerat la digitalització són aquells directament vinculats amb la relació de l’empresa amb els seus clients. També ha incidit en la gestió de les dades i el servei tècnic i, en menor mesura, en el producte i el procés de fabricació.

“Sens dubte, aquest any ha estat el de la gestió de riscos, innovació i digitalització. Tot i la crisi, les empreses d’amec han pogut mantenir els llocs de treball, i seguiran aplicant noves estratègies per avançar-se, fent prospectiva i sent resilients, diversificant mercats i desenvolupant noves formes de presència en aquests mercats”, ha afirmat el director general d’amec .

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Són uns factors que estan esdevenint essencials en l’actual situació de crisi per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat industrial del nostre país. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 53,6% de la seva facturació i inverteixen el 3,9% en innovació.

 

Per a més informació:

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com

Tel. 654609518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *