La Comissió Tècnica d’Internacionalització d’amec s’ha reunit i ha ratificat a Salvador Solà, director general de Giró i fins ara ja en el càrrec, com a president per 4 anys més.

La Comissió ha tractat la situació de les empreses, com estan duent a terme la promoció internacional i quin serà el futur de les fires. Així, les empreses estan en plena marxa i tenen bones perspectives pel que fa a comandes, havent-hi algunes fins i tot superades ja les previsions de l’any. Per regions, s’aprecia una reactivació especialment a Europa i Amèrica de Nord. Àsia està sent més complicant, mentre que la competència xinesa cada vegada és més fort.

En alguns sectors hi ha una demanda extraordinària precisament a causa de la pandèmia, com poden ser les empreses beneficiades pel “cocooning”, pel qual les famílies desvien despeses normalment destinades a turisme per reformar les seves cases. Altres sectors com el de la mobilitat elèctrica també estan tirant fortament de la demanda.

No obstant això, hi ha una preocupació per la inflació en els costos de les matèries primeres, especialment els plàstics, la fusta, fibres de vidre, i en menor mesura l’acer, alumini i acer inoxidable. Hi ha algunes causes conjunturals, però també es percep que al mercat hi ha una gran especulació. Aquest tema, afegit a l’increment dels costos del transport per l’escassetat de contenidors, està provocant una reducció de marges i un necessari increment de preus. Tant és així que algunes empreses estan tenint fins i tot problemes per servir les comandes davant la falta d’algunes matèries primeres o béns intermedis com a components electrònics. Així mateix, es manté la preocupació per les dificultats en la mobilitat internacional.

Durant la trobada de la comissió, Susana González, responsable de l’Observatori amec, ha presentat les conclusions de l’Informe sobre les tendències que marcaran les fires, que s’ha enviat als membres en l’última comunicació de l’Observatori amec. Els membres de la comissió han constatat que la presencialitat de les fires és fonamental, si bé hi ha accions promocionals alternatives que ja s’estan duent a terme i que es mantindran. En aquest sentit, han convingut que les fires del futur seran més professionals, més regionals, i potser no tan massives, ja que hi haurà una major exigència en la qualitat dels contactes. Així mateix, les empreses incorporaran elements digitals a les fires presencials, com pot ser la realitat virtual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *