amec ha publicat avui l’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI) 2020. Aquest índex situa la solidesa de la internacionalització en els 7,006 punts sobre 10.
L’ISI, índex creat per amec el 2015 i que s’actualitza cada any, té com a objectiu recollir de forma sintètica la fortalesa i la robustesa de la internacionalització i observar l’evolució de la mateixa. Anteriorment, la internacionalització s’havia mesurat de forma separada a partir d’aspectes com el volum d’exportacions, la diversificació de les destinacions, el nombre d’empreses exportadores o el nivell tecnològic de les exportacions. Però faltava una visió global, un índex sistèmic. D’aquesta manera, l’ISI avalua un total de 19 indicadors, com el nombre d’empreses exportadores regulars i de les implantades a l’exterior, la concentració empresarial i sectorial de les exportacions, les pimes exportadores, la variació de les exportacions, el pes de aquestes en el PIB, la quota de les exportacions mundials, la inversió a l’exterior i la inversió estrangera, la diversificació geogràfica de les exportacions i de la inversió, el nivell tecnològic de les exportacions, la variació de preus d’aquestes, la participació en les cadenes de valor internacionals, els instruments financers per a la internacionalització, els establiments a l’exterior, el pressupost públic per a la internacionalització i les barreres a l’exportació.
Aquest informe és públic. Sol·licita’l aquí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *