Barcelona, 25 de març de 2022. Les empreses d’amec han augmentat les exportacions el 2021 en un 23,5% respecte al 2020, un resultat molt més favorable sobre les expectatives que havien tingut per a l’any, i que se situaven en el 9,3%, segons reflecteix l’informe anual Conjuntura 2021 i Perspectives 2022 d’amec, la comunitat d’empreses industrials internacionalitzades. “Aquest increment es produeix sobre un any, 2020, en què les empreses d’amec no havien experimentat de mitjana cap caiguda, per la qual cosa els resultats són especialment destacables”, ha apuntat el director general d’amec, Joan Tristany, a la presentació de l’informe, que ha tingut lloc aquest matí.

 

El 2021, la crisi de subministraments ha comportat per a més de la meitat de les empreses industrials una disminució dels seus marges, un increment dels terminis de lliurament i l’augment d’estocs preventius. Com a mesures, les empreses fan una previsió a més llarg termini dels aspectes logístics i compres. Tot i així, només quatre de cada deu empreses han repercutit l’increment de preus sobre els seus clients. També és destacable que només una de cada deu hagi perdut competitivitat en alguns mercats o que pràcticament cap no hagués de parar de forma puntual la producció.

 

Una altra dada remarcable és que malgrat les dificultats que les empreses han hagut d’afrontar en la seva operativa internacional pels problemes logístics i de proveïment de matèries primeres, a la pràctica el 2021 les empreses han augmentat la seva propensió exportadora fins al 56,3% de la facturació total, respecte al 53,0% de 2020. “Un cop més, les empreses han sabut reaccionar, optar per la diversificació de proveïdors, cadenes de distribució i mercats, obtenint bons resultats malgrat un entorn molt complicat”, explica el director general d’amec, Joan Tristany.

 

Així, vuit de cada deu empreses van augmentar les seves vendes el 2021. La facturació total del conjunt de les empreses es va incrementar un 23,5%, en un any en què van superar les expectatives inicials.

 

El 2021, sis de cada deu empreses van augmentar les plantilles, més de les que ho tenien previst l’any anterior.

 

Canvi sobtat d’escenari

L’escenari actual, però, ha canviat en qüestió de dies de manera molt important. “Fins a finals d’aquest mateix mes de febrer, les perspectives de les empreses industrials eren que aquest 2022 havia de ser un gran any”, però la guerra a Ucraïna i l’augment dels preus de l’energia, juntament amb un repunt dels problemes logístics, estan provocant un canvi de tendència sobtat.

 

Quatre de cada deu empreses ja han revisat a la baixa el volum de negoci i els seus resultats per al 2022. De mitjana situen les expectatives un 12% per sota de les inicials. Només tres de cada deu asseguren que mantindran les previsions inicials.

 

Per al 2022 les empreses havien previst augmentar les seves exportacions en un 12,7% respecte al 2021, unes previsions que superaven en 6 punts percentuals les realitzades l’any anterior, i que després de la invasió d’Ucraïna rebaixen en un 0,5%, fins al 12,2%.

 

La major afectació de la crisi d’Ucraïna i Rússia en les empreses es troba en els costos elevats de l’energia i els costos de materials i components, tal com indiquen set de cada deu empreses. Sis de cada deu empreses consideren que els resultats també es veuran afectats per l’alentiment de l’economia europea, mentre que cinc de cada deu creuen que el conflicte tindrà impacte en els terminis de lliurament.

 

Principals mercats de les empreses industrials el 2021

França, els EUA i Portugal han estat els primers mercats de destinació el 2021. Els deu principals mercats es mantenen, amb un marcat descens d’Alemanya al rànquing, que passa del segon al quart lloc, i el retorn de Mèxic al Top 10. Així, tant els EUA i Mèxic recuperen posicions, després que la pandèmia colpegés el 2020 aquests mercats, mentre que el Regne Unit, ja fora de la Unió Europea, baixa de la cinquena a la sisena posició.

 

Pel que fa a mercats d’interès, Rússia s’havia erigit els dos últims anys com a nou mercat amb gran potencial per a les empreses industrials internacionalitzades. S’havia situat ni més ni menys que en el cinquè lloc al rànquing de mercats que desperten més interès per dirigir els esforços comercials el 2021 i ocupava el vuitè lloc el febrer del 2022, abans de la invasió d’Ucraïna.

 

Entre les principals estratègies que les empreses preveuen aplicar el 2022 hi ha la recerca de nous mercats i de nous sectors, amb l’objectiu de reduir la seva excessiva dependència de determinats països i de l’impacte de possibles disrupcions a la cadena de subministrament. “Les dificultats estan fent que les nostres empreses siguin cada cop més resilients i siguin organitzacions amb més capacitat d’anticipació i adaptació”, explica Tristany.

 

El 2021, 24 empreses van establir 31 noves implantacions, principalment als EUA, França i Mèxic. Actualment, un total de 152 empreses d’amec compten amb implantacions a l’exterior, representant en conjunt un total de 633 implantacions. El país amb un nombre més gran d’empreses establertes és els EUA (48 empreses), seguit per Mèxic (45) i la Xina (42).

 

La prospectiva com eina d’anticipació davant la incertesa

Vuit de cada deu empreses asseguren haver realitzat algun tipus d’activitat de prospectiva el 2021. El seguiment d’indicadors és l’activitat de prospectiva estratègica més utilitzada per les empreses, ja que en fan set de cada deu. Les empreses consideren necessari posar atenció en l’anticipació de les compres (set de cada deu) i en la producció (quatre de cada deu). Tenint en compte el context d’extrema incertesa en què ens trobem, dues de cada deu empreses fan plans de contingència i una de cada deu analitza riscos. amec seguirà incidint sobre la importància de fer prospectiva entre les empreses de la comunitat industrial, “ja que ens porta a minimitzar riscos i fins i tot ens permet transformar la incertesa en oportunitats”, ha indicat el director general.

 

La innovació i la sostenibilitat, aspectes clau de la nova competitivitat

Les empreses han destinat una mitjana del 4,4% de la facturació a activitats d’innovació el 2021, centrades majoritàriament en el desenvolupament de nous productes i en activitats de R+D interna. Aquesta xifra representa un increment destacable en comparació al 3,9% obtingut el 2020, encara que no arriba al 4,7% que les empreses van invertir el 2019. De cara al 2022, més de la meitat esperen incrementar la seva inversió en innovació, mentre que la resta de les empreses preveu mantenir el mateix nivell que el 2021.

 

Sis de cada deu empreses consideren que adaptar-se als canvis de legislació i les pautes de consum en matèria de sostenibilitat suposa un repte per a la seva activitat. Principalment aquests canvis són un repte perquè exigeixen incrementar l’esforç en innovació i suposen un augment de costos en l’adequació del procés productiu i el disseny.

 

Més de la meitat de les empreses dirigeixen les seves accions cap a la recerca de l’eficiència energètica i el reciclatge dels residus i les restes. Quatre de cada deu també treballen en el foment de pràctiques sostenibles i en l’avaluació de nous materials, mentre que dos de cada deu fan el càlcul de la petjada ecològica.

 

Les empreses creuen que la col·laboració és fonamental, però costa dur-la a terme

Vuit de cada deu empreses consideren crítica la col·laboració amb altres empreses per a la seva activitat. De tots els àmbits, el tècnic i tecnològic és aquell on la col·laboració es valora com a més necessària, segons ho manifesten set de cada deu empreses, seguit de l’àmbit comercial i el productiu. Tanmateix, la major part troben dificultats per establir relacions de col·laboració, ja sigui per problemes en la identificació de les seves potencials empreses col·laboradores o a causa de les barreres relacionades amb les diferències culturals o d’objectius.

 

La conciliació i el teletreball, principals focus d’atracció del talent

L’atracció i la retenció del talent és un altre dels principals reptes de les empreses industrials. El talent tècnic industrial cobra a més una rellevància especial, a causa de la falta d’oferta i de la competència entre empreses per captar-lo per la seva escassetat.

 

En la competència global pel talent, les empreses estan desenvolupant diverses accions: sis de cada deu opten per oferir mesures de conciliació de la vida laboral i personal; i quatre de cada deu ofereixen la possibilitat de fer teletreball, una eina que es va posar a pràctica durant la pandèmia per la impossibilitat d’accedir al lloc de treball i que actualment ha esdevingut un factor d’atracció del talent.

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Són uns factors que estan esdevenint essencials en l’actual situació de crisi per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat industrial del nostre país. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 56,3% de la seva facturació i inverteixen el 4,4% en innovació.

 

Per a més informació:

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com  Tel. 654609518

 

Vols descarregar-te l’Informe de Conjuntura 2021 i Perspectives 2022? Fes clic aquí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *