amec publica l’Informe de Prospectiva de Mercats 2022

amec ha publicat avui la cinquena edició del seu informe insignia, l’ Informe de Prospectiva de Mercats 2022 , que avalua el potencial dels mercats prioritaris per a les nostres empreses industrials membres d’ amec des d’una perspectiva eminentment sectorial i de projecció . L’informe està accessible per als membres de la comunitat a la zona privada . Aquesta vegada, els plans de recuperació […]

amec publica l’Índex de Solidesa de la Internacionalització de l’economia espanyola 2020

amec ha publicat avui l’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI) 2020. Aquest índex situa la solidesa de la internacionalització en els 7,006 punts sobre 10. L’ISI, índex creat per amec el 2015 i que s’actualitza cada any, té com a objectiu recollir de forma sintètica la fortalesa i la robustesa de la internacionalització i observar l’evolució de la mateixa. […]

amec publica l’Informe de Barreres 2020

amec ha analitzat per segon any tots els aspectes pels quals els nostres membres han tingut dubtes o dificultats en les seves operacions i en la seva activitat i implantació internacional. L’objectiu és l’elaboració de l’Informe de Barreres, la informació ens serveix per tenir una visió global i poder actuar, d’una banda, ajudant a les […]

Informe de conjuntura 2019

amec ha presentat avui les conclusions de l’Informe de conjuntura 2019. Les empreses industrials internacionalitzades van incrementar un 7,9 % les seves vendes a l’exterior l’any 2019, en contraposició a l’1,8 % de l’exportació espanyola, tal com indica l’Informe de conjuntura 2019. Afronten els efectes de la COVID-19 amb més fortalesa i alguna incertesa. Les seves fortaleses són la […]