Agilitat emocional i resiliència per gestionar l’estrés

Agilitat emocional i resiliència per gestionar el estrés

 • Formació de 9 hores dividida en 3 sessions de 3 hores cadascuna
 • Programa online (amb 40% de descompte per als membres d’amec)

La situació actual d’incertesa, complejitat i canvi disruptiu, està provocant el que es denomina “la otra vida pandemia” un increment notable d’estrés i ansietat, davant la pèrdua de seguretat en les nostres. Els desafiaments continuaran, no estan sota el nostre control, el reto personal és canviar la nostra relació amb els estrés i amb les emocions negatives que es desencadenen davant els desafiaments continus. La estrategia per no quedar atrapats en els circuits del miedo, ansietat i estrés, desenvolupa resiliència i agilitat emocional.

L’agilitat emocional és l’habilitat de ser flexible i adaptar-se ràpidament a les situacions crítiques, mantenir la calma i la claredat mental durant la tempesta. La resiliència és la capacitat de recuperar-se de la situació sense quedar-se estressat, trobant-se bé després de la tempesta.

Tots tenim un potencial innato per ser resilients, si bé, no és una capacitat fija, és dinámica, fluctúa en funció del que fem, sentim i pensem. La resiliència és com un múscul, es desenvolupa practicant una sèrie d’hàbits i conductes, com per exemple, les coses que aprenen, l’exercici que fa, el que ve, o les relacions amb els seus grups socials.

Les persones resilients i àgils, coneixen, entienden els seus estats emocionals i saben com regulars, a més han après a reconèixer les emocions dels altres, anticipar les seves conductes, atendre millor les situacions i les gestions amb eficàcia.

T’interessa? envia un correu a epahissa@amec.es

Quins beneficis obtindrem?

 • Disposar d’estratègies i tècniques per desenvolupar l’agilitat emocional i la resiliència.
 • Conseguir mantenir la calma i la claredat mental en situacions crítiques, millorar la regulació emocional.
 • Comprender l’impacte de les emocions en processos cognitius clau: atenció, aprenentatge, memòria, pensament crític i presa de decisions.
 • Prevenir el estrés crònic. Coneix els 10 hàbits i conductes que enforteixen la resiliència.
 • Diferenciar els estrés laborals, Burnout, causes organitzatives i individuals.
 • Reconeix els estats emocionals dels altres per decidir el comportament adequat a la situació.
 • Coneix els 3 grups d’estats emocionals incòmodes més freqüents i les tècniques saludables per afrontar-los.
 • Aprender a gestionar amb èxit les situacions amb conductes conflictives

Contingut del Programa

Mòdulo 1: Agilitat Emocional, autoconeixement i regulació

 • Emocions, estats d’ànim i trets de personalidad.
 • Com influeixen les emocions en els processos cognitius clau: atenció, aprenentatge, memòria, pensament crític i presa de decisions.
 • Estratègies saludables per afrontar estats emocionals incòmodes, evitant mecanismes automàtics perjudicials per a la salut i per a les relacions: la supressió, la cavilació o la repressió.
 • Tècniques per incrementar l’autoconciencia emocional:
  • Identificar les emocions i els estats d’ànim dominants.
  • Coneix els desencadenants universals i els propis de cada emoció.
  • Avaluar les conductes apropiades o inapropiades a la situació en funció de la intensitat de la percepció de l’emoció, la durada i la forma d’expressar-la.
  • Sintonitzar amb els teus sentiments, reconèixer com t’afecten a tu i als altres.
  • Definir les conductes a modificar i les tècniques per fer-ho.
 • Tècniques auto-regulació emocional: la capacitat de regular, gestionar i expressar adequadament les emocions, mantenint la claredat mental i la calma.
  • Ser conscient de l’emoció desencadenada des de l’inici, reconèixer els primers signes fisiològics en el cos.
  • Classificar amb precisió quina emoció estàs sentint i per què.
  • Aplicar tècniques de regulació emocional per canviar la resposta: consciència, verbalització, respiració, acceptació, resposta apropiada a la situació i acord amb els seus valors.
  • Conseguir respondre sense reaccionar impulsivament, ni quedar-se atrapat en l’estat emocional

Mòdulo 2: Resiliencia y Gestión de estrés

 • Gestionar els estrés:
  • Diferenciar el estrés agut, el crónico i el Burnout esgotament físic i mental per estrés laboral,
  • Estrés agut, situacions de curta durada amb recuperació ràpida de l’estat basal de relaxació. Tècniques de relaxació immediata: respiració, relaxació muscular, atenció plena, visualitzacions.
  • Estrés crònic, la resposta a l’estrés es desencadena de forma crònica i el cos no torna a l’estat basal de relaxació abans de que arribi el següent pic d’estrés, es queda en un estat d’activació constant. Tenen conseqüències en la salut física i mental.
  • Burnout, la reacció a l’estrés crònic laboral, s’acompanya de menor identificació amb el treball, esgotament i sentiments de capacitat professional reduïda. Prova d’esgotament. Causes organitzatives del Burnout.
 • Desenvolupar la resiliència per prevenir l’estrés crònic i el Burnout:

  • Resiliència emocional, cognitiva i física.
  • La capacitat de resiliència no és fija, a l’igual que entrenar un múscul, augmentar la resiliència física requereix intencionalitat i temps.
  • Practicar els 10 hàbits i conductes que enforteixen la resiliència: nutrició, somni, exercici físic, atenció plena, aprenentatge i memòria, potenciar la vinculació i les relacions amb els vostres grups socials.
  • Les característiques de les persones resilients: autoconfiança, flexibilitat, orientació a l’assoliment i perseverança.
  • Tècniques per mantenir el foc metal.

Mòdul 3: Gestió emocional de los demás

 • Identifiqueu els 3 grups d’estats emocionals incòmodes més freqüents en el treball, a través de la seva conducta, comunicació verbal i no verbal. Els tres grups poden derivar en estats d’ànim disfuncionals o en conductes conflictives:
  • Trist: desil-lusió, desànim, decepció, dolgut, desesperança, culpa, vergonya, resignació, impotència, pena, aflicció, angoixa…

  • Enfadat: irritació, confrontació, agitació, frustració, repugnancia, gelosia, rencor, vengança, ira, rabia, odi,…

  • Espantat: inquietud, nerviosisme, ansietat, aprensió, desesperació, pànic, por, terror, fòbies… Reconeix les expressions facials, els gestos, les postures, el to de veu i les expressions verbals pròpies de cada grup. Estrategies d’intervenció amb cada perfil.

 • Metodologia per reconèixer els canvis en els estats emocionals dels altres. Identificar canvis en el llenguatge no verbal de la persona: incongruències entre el verbal i no verbal, canvis en l’expressió facial, el contacte visual, la postura, gestos i to de la veu, indicatius d’un estat emocional diferent a l’habitual de la persona. Reconeixement facial de emocions. Feu les preguntes adequades per validar el que esteu interpretant.
 • Com gestionar amb èxit les situacions individuals de conductes conflictives.
 • El contagi emocional, la influència del líder en l’estat emocional dels equips

Formadora

Catalina Pons

Catalina Pons

Creadora de programes de formació i coaching en competències d'intel·ligència emocional i neurociència aplicada al lideratge. Especialista en comunicació. Docent des de fa trenta anys. Professora de Leadership Communication a ESADE Executive Education.

Fitxa tècnica del programa

Les empreses membres tenen un 40% de descompte en el preu

Miembrosde amec: 359€ + 21% IVA

Empresas no miembro: 598€ + 21% IVA

Número mínimo de asistentes: 7

Política de cancel·lació

Per a cancel·lacions realitzades durant els 30 dies abans de l’inici del taller, es tornarà el 75% de l’import.

Per cancel·lacions realitzades durant els 15 dies abans de l’inici del taller, no se’n tornarà l’import.

Gestión de la Bonificación Fundae: amec no gestionará la bonificación fundae en esta formación

Tens alguna pregunta? contacta amb: – epahissa@amec.es