Comerç exterior

Formem a les persones del departament internacional

 • Formació de 10 hores dividida en 5 sessions de 2 hores cadascuna
 • Programa online (amb 40% de descompte per als membres d’ amec)

Sabeu que conèixer i determinar correctament l’origen de les mercaderies que comercialitzem i/o fabriquem ens pot permetre beneficiar-nos de reduccions aranzelàries i tenir preus més competitius en altres mercats? O que la manca de domini dels INCOTERMS genera costos imprevistos que redueixen el marge comercial? Aquestes són només dues de les qüestions que respondrem en aquesta imprescindible formació.

T’interessa? Reserva la teva plzça enviant un mail a rpous@amec.es

Quins beneficis obtindrem

 • Quan cal obtenir un certificat d’origen, i perquè algunes vegades ens ho sol·liciten i d’altres no?
 • Com puc determinar quins costos aranzelaris i no aranzelaris ha de pagar un producte quan aquest s’importi a la UE? I en un país tercer?
 • Quina documentació i tràmits duaners han de complir els productes que comercialitzeu perquè aquests s’importin/exportin amb èxit?
 • Com puc determinar la partida aranzelària d’un producte que comercialitzo?
 • Com puc adquirir un producte d’un país tercer i reexportar-lo a un altre sense pagar aranzels durant el temps que aquest romangui a la UE?
 • Sou coneixedors que hi ha països sota sancions i embargaments als quals no es pot exportar si no s’adopten certes mesures de control i seguretat?
 • Saps quins aspectes cal tenir en compte per comercialitzar amb el Regne Unit després de la seva sortida de la Unió Europea?
 • A quins riscos ens enfrontem amb la situació actual del COVID-19?

Aquesta formació ajudarà a donar resposta a totes aquestes consultes.

Per poder importar i exportar amb èxit és important conèixer l’operativa duanera i dissenyar una bona estratègia de comerç exterior que ens permeti ser més competitius al mercat i minimitzar els costos i riscos: Conèixer i definir la partida aranzelària dels productes que comercialitzo, determinar correctament l’origen de les mercaderies i com certificar, els aranzels a pagar en cada operació, les diferents mesures de política comercial aplicables i la documentació que es requereix per poder importar i/o exportar les mercaderies a/i des de països tercers.

Contingut del Programa

Aspectes a tenir en compte per planificar amb èxit una operació de comerç exterior:

 • El producte que compraré/ o vendré
  • Com determinar-ne la partida aranzelària?
  • Com es pot determinar i conèixer l’origen?
  • Com determinar el valor en duanes de la mercaderia que vendré o compraré?
  • Quines mesures de política comercial podrien ser aplicables als meus productes? (drets antidumping, contingents, llicències d’importació, controls previs a la importació/exportació, etc.)
 • El país del qual compraré/vendré
  • El proveïdor/client a qui compraré / vendré
  • En quines condicions compraré/vendré?: Els INCOTERMS
  • Quin tipus d’operativa m’interessa fer per reduir despeses i beneficiar-me d’avantatges fiscals?
   • Exportació
   • Importació
   • Triangular
   • Venda directa d’origen

El procediment d’importació/exportació

 • El despatx a les duanes: DUA
 • El nou escenari duaner segons el Codi Duaner de la Unió: objectius i novetats importants a tenir en compte
 • El Representant Duaner
 • Les Destinacions Duaneres que puc donar a les mercaderies per introduir-les o expedir-les fora de la UE i que em permetran beneficiar-me d’avantatges fiscals i duaners. Figures claus per dissenyar una bona operativa de comerç exterior:
  • Despatx a lliure pràctica
  • Exportació/Reexportació
  • Règims especials:
   • Trànsit
   • Emmagatzematge (Zones Franques i dipòsits duaners)
   • Destinacions especials (importació temporal i destinació final)
   • Transformació (perfeccionament actiu i passiu)
 • Controls que es poden realitzar a la importació i exportació de mercaderies
 • Documentació que es requereix per poder importar i exportar una mercaderia en funció de l’operativa dissenyada per a la compra/venda

Formadora

Irene Guardiola

Irene Guardiola

Advocada especialitzada en Dret Duaner i Comerç Exterior a GUARDIOLA LAWYERS International Trade & Customs

Fitxa tècnica del programa

Les empreses membres d’amec tenen un 40% de descompte en el preu

Membres amec: 395€ + 21% IVA

Empreses no membres: 658€ + 21% IVA

Nombre mínim d’assistents: 7

Política de cancel·lació

Per a cancel·lacions realitzades durant els 30 dies abans de l’inici del taller, es tornarà el 75% de l’import.

Per cancel·lacions realitzades durant els 15 dies abans de l’inici del taller, no se’n tornarà l’import.

Gestió de la Bonificació Fundae: amec no gestionarà la bonificació fundae en aquesta formació.

Tens alguna pregunta envia un correu a Raquel Pous rpous@amec.es