Després de rebre l’aprovació per part de l’OMC com a resposta a la disputa Boeing/Airbus, la Unió Europea ha aplicat aranzels del 25 % a determinats productes nord-americans.

 

L’últim capítol, fins ara, de la disputa entre la Unió Europea i els Estats Units per a la concessió de subvencions a les companyies Airbus i Boeing, respectivament, s’ha traduït en una nova mesura que afecta el comerç.

 

Una disputa que ve de lluny

La disputa es remunta fins al 6 d’octubre del 2004, quan els Estats Units van sol·licitar la celebració de consultes amb els governs d’Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya pel que fa a subvencions concedides a Airbus que afectaven el comerç de grans aeronaus civils.

 

Posteriorment, la UE va prendre represàlies, al·legant que Boeing havia rebut subsidis que distorsionaven el comerç als Estats Units.

L’OMC va donar la raó als Estats Units i li va permetre prendre mesures compensatòries a partir d’octubre del 2019, que consistien en l’aplicació d’aranzels addicionals a certs productes procedents de la UE.

 

Al seu torn, l’Òrgan de Solució de Diferències de l’OMC va confirmar que els Estats Units havien concedit subvencions a Boeing i, un any després, la decisió de l’àrbitre estableix ara que la UE pot demanar l’autorització per adoptar contramesures a un nivell que no superi els 3.993.212.564 USD anuals.

 

La resposta europea

La Comissió Europea ha proposat suspendre l’aplicació del Reglament d’execució si els Estats Units suspenen les seves contramesures contra les importacions procedents de la UE o canvien el nivell dels drets de duana, però les converses entre les parts no han avançat fins al moment.

 

Tenint en compte el context particular en què es troben els Estats Units, en el qual l’Administració Trump no sembla disposada a facilitar la transició cap a la presidència de Joe Biden, que no serà efectiva fins al 20 de gener, no és molt versemblant que la situació es resolgui amistosament durant les properes setmanes.

 

La UE ha intentat que les mesures aplicades afectin importacions de productes originaris dels Estats Units dels quals la Unió Europea no depengui bàsicament per al seu subministrament, tant empreses com consumidors.

 

Productes afectats

Les mesures de política comercial en forma d’aranzels addicionals s’apliquen de la següent manera:

 

Es preveuen dos exempcions a aquesta norma:

 

Més informació

 

Reglament d’execució (UE) 2020/1646 de la Comissió, de 7 de novembre de 2020, sobre mesures de política comercial relatives a determinats productes procedents dels Estats Units d’Amèrica arran de la resolució d’una diferència comercial en el marc de l’Entesa sobre solució de diferències de l’Organització Mundial de Comerç.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *