El Grup de Networking sobre Talent, que té com a objectiu compartir experiències entre les empreses de la nostra comunitat, s’ha reunit per debatre sobre la implementació de capacitats de lideratge en les persones que gestionen equips en les empreses en tots els nivells. S’han destacat aspectes com desenvolupar una comunicació respectuosa, el desenvolupament d’habilitats de feedback en positiu i la importància de l’exemplaritat en els líders per poder moure els equips. La trobada ha servit a més per realitzar un repàs sobre l’estat de situació de les empreses, tocant aspectes com els avantatges i desavantatges de l’teletreball i la dificultat de mobilitat de les persones.

El Grup de Networking sobre Talent es va crear al juny de l’any passat. Des de llavors s’ha reunit en quatre ocasions, en què s’ha debatut, a proposta de les pròpies empreses, sobre temes relacionats amb el relleu generacional, la marca ocupadora per a la captació i la fidelització del talent i el tractament de les hores extres dels tècnics en els seus desplaçaments. Es tracta d’un grup obert a les persones interessades de les empreses de la nostra comunitat, requerint tan sols un compromís de participació en quatre reunions anuals, a més d’una voluntat d’aportar experiències, així com aprendre dels altres participants.

Fruit dels temes que es van tractant en les reunions, amec va posant en marxa serveis i propostes que responen a les necessitats que envidencian les empreses participants. D’aquesta manera, amec ha posat en marxa un Pla de Talent que aborda les necessitats i problemàtiques de forma integral i calendariza periòdicament formacions adequades a la demanda de la nostra comunitat, com ara les properes sessions de l’Feedback a l’Feedforward, i els recents sobre lideratge d’equips i Com vendre per a tècnics.

En cas que estiguis interessada/t en participar pots contactar amb Pepi Ortega .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *