Després de la finalització de l’estratègia Visió 2020, que va abastar el període 2017-2020 i que va tenir com a resultat l’increment en un 37,3% de l’impacte en la competitivitat internacional dels membres de la comunitat, amec ha presentat a l’Assemblea General la nova Estratègia d’amec transformadora, positiva i sostenible 2023, que marca el rumb de l’entitat des de 2021 fins 2023.

 

L’estratègia ha estat elaborada tenint en compte l’escenari de futur més plausible per a les empreses industrials internacionalitzades, observant les mesures de contingència i l’efecte de les ajudes públiques, tal com ha descrit l’Observatori amec en un treball essencial de prospectiva. Així mateix, la nova estratègia s’ha dissenyat basant-se el propòsit de amec, i la seva missió: impulsar els factors clau de competitivitat a les empreses.

 

pilares-amec.PNG

 

Els reptes i els objectius que planteja s’han elaborat segons els cinc pilars que sustenten tota l’actuació d’amec: Comunitat, Mercat Internacional, Competitivitat, Prospectiva i Lobby. Aquestes són les seves claus:

 

-Comunitatamec potenciarà la comunitat i la s’ampliarà, fent-la flexible, més dinàmica i oberta a l’ecosistema. És per això que el Pla d’Actuació 2021, elaborat sobre la base de l’estratègia, preveu fer créixer el moviment Positive Industry, sumant adhesions, així com potenciar la col·laboració entre les seves empreses mitjançant l’ús comú i habitual de la ZonaCo, la zona privada de la plataforma web, perquè les empreses membres comparteixin reptes, capacitats, dubtes i es donin suport unes en altres.

 

-Mercat Internacionalamec impulsarà la digitalització de la internacionalització, de la comercialització, de el servei tècnic i postvenda de les empreses. Promourà noves formes de presència a l’exterior i l’adaptació de les empreses industrials de la comunitat a les noves regles internacionals. Per això, el 25% de les activitats seran digitals.

 

En aquesta línia, el Pla d’Actuació 2021 preveu potenciar la digitalització de la internacionalització mitjançant l’impuls dels sites sectorials i el foment de la participació en marketplaces industrials internacionals. amec desenvoluparà nous serveis per a la participació de les seves empreses industrials a les noves fires i defensarà els interessos de la comunitat. Tenint en compte un reinici de l’activitat firal a partir del segon semestre, l’activitat internacional serà molt important en la segona part de l’any.

 

-Competitivitatamec treballarà per desenvolupar la capacitat adaptativa en les empreses, impulsant nous models de lideratge. També les acostarà als nous reptes competitius: adopció d’un propòsit, atracció de talent, transformació digital, innovació tecnològica i concentracions empresarials. Es proposa a més de contribuir a la sostenibilitat de la producció de les empreses membre. “L’objectiu que es marca amec és que, com a mínim, el 75% dels nostres membres utilitzi la nova proposta de valor en competitivitat quan finalitzi el període que abasta l’estratègia. També ens proposem impactar en la capacitat adaptativa de, com a mínim, el 85% dels membres de 2021-2023 “, va explicar el director general d’amec durant l’Assemblea General.

 

Així, el Pla d’Actuació per a aquest any continuarà amb el programa de formació tan ben valorat pels executius que han participat, el Adaptive Industry. També es proposa facilitar l’accés als fons de reactivació. “Treballarem per garantir que les nostres empreses tinguin accés als fons i que siguin beneficierias també quan aquests vagin dirigits a altres projectes”, va afirmar Tristany.

 

-Prospectiva: l’estratègia preveu millorar la capacitat prospectiva de les empreses d’amec perquè puguin tenir una bona adaptació a l’entorn canviant. El treball de prospectiva que realitza l’Observatori amec ampliarà el seu focus, i no només seguirà abastant els mercats internacionals, sinó també aspectes com la tecnologia, el talent i la sostenibilitat. Així mateix, seguirà realitzant una observació de les tendències de fons i dels escenaris de futur a curt i mig termini descrits en l’estratègia 2023.

En la seva concreció en 2021, el Pla d’Actuació preveu que un 60% de l’activitat de prospectiva serà més enllà dels mercats.

 

-Lobbyamec promourà els interessos de la indústria en una etapa en què augmentarà el pes de les polítiques públiques, tant en l’àmbit de la regulació, que serà més gran, com en l’aplicació de recursos per incentivar activitats, com els fons Next Generation UE, entre d’altres. “L’objectiu serà augmentar la capacitat d’influència, fer més estable la notorietat de la nova amec i de la indústria i realitzar una tasca de lobby per posar la indústria al centre com a garant de la prosperitat”.

 

En 2021, la tasca de lobby posarà el focus en els fons de reactivació, el seu accés per part dels membres i que aquests estiguin enfocats a la transformació de les empreses. amec seguirà difonent el document Claus per al Canvi de Model Productiu, que incideix en allò que s’ha de fer per a la transformació de la nostra indústria per assegurar la seva competitivitat i, amb això, garantir una economia sòlida i diversificada.

 

Així mateix, “augmentarem la nostra capacitat de lobby col·laborant amb altres organitzacions, com les patronals o el Industry Clúster Alliance, i donant visibilitat a la nostra acció”, va destacar Tristany. Un exemple de l’acció per posar a la indústria en el centre és el proper acte Indústria, Last Call de el 12 d’abril, que comptarà amb la presència a la seu d’amec del secretari general d’Indústria, Raül Blanco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *