adaptabilitat-amec.JPGamec posa en marxa aquest mes de juny la primera de les formacions per capacitar a les persones i a les empreses en els nous reptes de competitivitat: Adaptabilitat, Anticipació, Col.laboració, Glocalització i Sostenibilitat. La Capacitació en Factors Clau de Competitivitat està composta per cinc mòduls formatius dirigits a què les persones i les empreses adquireixin les habilitats i competències necessàries per afrontar els nous reptes de competitivitat, i que es poden cursar de forma conjunta o bé seguir únicament aquells que més interessin . En aquesta ocasió, no es tracta d’adquirir coneixements tècnics, sinó les anomenades soft skills o habilitats imprescindibles que permeten a les organitzacions i a les persones aprendre a moure adequadament en escenaris complexos i canviants, operar, reaccionar i innovar d’una forma a través de la qual sortir reforçats. Perquè l’adversitat, ben gestionada, també pot esdevenir una oportunitat per créixer.

 

“Aquesta formació s’adreça tant a directius com tècnics. Els recursos que s’ofereixen poden aplicar-se tant en la direcció, com en el temps propi de treball, davant els clients … “, explica la responsable de Capacitació, Eva Pahissa. Els cinc mòduls es componen d’una sessió amb un expert i un test d’autoavaluació per identificar en quins àmbits la teva empresa necessita créixer. Així mateix, poden complementar-se amb una entrevista personalitzada i un servei individualitzat per ajudar a aplicar en l’empresa tot el tractat.

 

El primer dels mòduls, sobre l’Adaptabilitat, tindrà lloc els dies 21 i 28 de juny. Les inscripcions estan ja obertes . En dues sessions, cadascuna de dues hores, s’abordarà com l’adaptabilitat en un entorn complicat com l’actual és en realitat la nova avantatge competitiu de les empreses. “Aprendrem com ser resilients i com podem adaptar-nos de forma ràpida al canvi, i com crear ambients innovadors i flexibles en un entorn canviant per identificar i capitalitzar noves oportunitats de manera ràpida”, explica Pahissa.

 

Concretament, aquesta primera formació servirà per a:

  • Conèixer nous models de gestió i lideratge.
  • Identificar quines dinàmiques mantens i quines necessites canviar.
  • Preparar-te per afrontar amb èxit el canvi i la incertesa.
  • Estimular les capacitats d’adaptació i resiliència.
  • Conèixer i compartir experiències. Més claredat per actuar.
  • Claus per a respondre amb major eficàcia i eficiència en entorns crítics.
  • Aconseguir transformar els reptes en oportunitats.
  • Adaptar-se i créixer. Definir un pla d’acció.
  • Com integrar aquestes habilitats en els equips i l’organització.

 

La Capacitació en Factors Clau de Competitivitat forma part de l’ upgrade en la capacitació que desenvolupa amec , en resposta a la seva missió d’impulsar els nous factors clau de competitivitat a les empreses. “El nostre objectiu és que les empreses tinguin al seu abast aquests factors. Per aconseguir-ho, ens hem marcat com a fita que el 85% dels nostres membres estiguin adaptats al nou entorn “, explica Pahissa, el que ha impulsat a imprimir a la formació una efectivitat que les empreses ja estan valorant de forma altament satisfactòria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *