Madrid, 22 de juny de 2021. La solidesa de la internacionalització de l’economia espanyola va millorar un 2,73% al llarg de 2020. Així ho indica l’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI), elaborat per amec, l’associació de les empreses industrials internacionalitzades, que avalua un total de 19 indicadors. Aquest índex situa la solidesa de la internacionalització en els 7,006 punts sobre 10.

L’augment de l’indicador d’inversió estrangera i en l’exterior, l’indicador de la quota mundial de les exportacions espanyoles i l’indicador del valor unitari de les exportacions són els principals factors que contribueixen positivament sobre l’Índex de Solidesa de la Internacionalització.

 

Així, l’indicador d’Inversió a l’Exterior ha tingut una evolució molt positiva i ha incidit de forma determinant en l’ISI, a conseqüència de que les empreses han hagut d’invertir en donar un millor servei als clients internacionals en els seus respectius països, davant els problemes de mobilitat internacional que ha provocat la pandèmia, i que s’han traduït també en l’obertura de noves filials. “Les empreses internacionalitzades han sabut actuar amb rapidesa i adaptar-se a un entorn complicat”, ha explicat el director general d’amec, Joan Tristany. Davant les dificultats, han aplicat així mateix com a estratègies la diversificació geogràfica i la diversificació sectorial, els índicadors dels quals incideixen també de forma positiva.

 

Aquesta reacció és una mostra de la maduresa de la internacionalització de l’economia espanyola. A més, “la quota mundial de les exportacions espanyoles reflecteix que Espanya s’ha consolidat com a país exportador amb la bona evolució que ha registrat el comerç exterior en els últims anys”, ha incidit Tristany. Això implica una situació de major fortalesa de la nostra economia, ja que en moments de crisi com l’actual, la indústria i el sector exterior funcionen com a element estabilitzador. És per això que el director general d’amec ha subratllat la importància de donar el màxim suport a la indústria, que es troba en un moment clau de transformació, a causa de la revolució tecnològica i els nous requeriments a què està fent front. No obstant això, l’Indicador d’Inversió Pública ha retrocedit el darrer any.

 

Tot i la lleu millora de l’indicador en Intensitat Tecnològica respecte a l’any anterior, ens trobem en un moment en què aquest aspecte “s’ha de potenciar al màxim per no perdre competitivitat respecte als nostres competidors”, donada la gran revolució tecnològica que s’ha desencadenat en tot el món, encara més galopant després de la pandèmia.

 

Per contra, entre els indicadors que van contribuir negativament en l’ISI 2020 es troben, a més del d’Inversió Pública, l’indicador de les exportacions, davant la paralització de l’activitat a nivell global; així com l’Indicador de Barreres, degut principalment a la incapacitat de viatjar.

 

L’ISI, índex creat per amec el 2015 i que s’actualitza cada any, té com a objectiu recollir de forma sintètica la fortalesa de la internacionalització i observar l’evolució de la mateixa. Anteriorment, la internacionalització s’havia mesurat de forma separada a partir d’aspectes com el volum d’exportacions, la diversificació de les destinacions, el nombre d’empreses exportadores o el nivell tecnològic de les exportacions. Però faltava una visió global, un índex sistèmic. D’aquesta manera, l’ISI avalua un total de 19 indicadors, com el nombre d’empreses exportadores regulars i de les implantades a l’exterior, la concentració empresarial i sectorial de les exportacions, les pimes exportadores, la variació de les exportacions, el pes de aquestes en el PIB, la quota de les exportacions mundials, la inversió a l’exterior i la inversió estrangera, la diversificació geogràfica de les exportacions i de la inversió, el nivell tecnològic de les exportacions, la variació de preus d’aquestes, la participació en les cadenes de valor internacionals, els instruments financers per a la internacionalització, els establiments a l’exterior, el pressupost públic per a la internacionalització i les barreres a l’exportació.

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 53,6% de la seva facturació i inverteixen el 3,9% en innovació.

 

 

Per a més informació:

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com

Tel. 654 60 95 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *