El president de Cofides, José Luis Curbelo, ha presentat al costat de el director general d’amec, Joan Tristany, el Fons de Recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19 (FONREC) dotat amb 1.000 milions, així com les seves claus i requisits, en una sessió en línia adreçada a la comunitat de amec.

COFIDES és una societat mercantil estatal creada per donar suport a la internacionalització de les empreses que facilita finançament a mitjà i llarg termini a projectes privats viables d’inversió que contribueixin, amb criteris de rendibilitat, tant a el desenvolupament dels països receptors de les inversions com a la internacionalització de l’economia i de les empreses espanyoles. No obstant això, des del mes de març ha ampliat les seves funcions, ja que s’encarrega de gestionar a més el Fons de Recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19. El Fons està contemplat en el Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial aprovat al març pel qual es mobilitza ajudes directes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital.

En aquest cas, el Fons de recapitalització té com a finalitat enfortir i recuperar la solvència d’empreses de mida de qualsevol sector amb un import net de la xifra de negocis d’entre 15 i 400 M € a nivell consolidat i que, sent viables a mig i llarg termini, s’estan veient afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i en els seus mercats. Les operacions finançades amb càrrec a Fons tindran un import d’entre 4 i 25 M € per beneficiari. Dit interval serà d’entre 3 i 15 M € en el cas de les pimes.

Amb càrrec a Fons es prestarà suport públic temporal sota criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament sostenible i es farà mitjançant instruments de capital i híbrids de capital i, si és el cas, complementàriament, de deute. Les operacions de suport públic temporal amb càrrec a Fons podran atorgar fins al 31 de desembre de 2021.

A més de detallar el funcionament de Fons, el president de Cofides ha avançat com pot desenvolupar-se en el futur aquest fons i ha resolt els dubtes de les empreses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *