20 d’octubre de 2021

Pacte-Mundial-Nacions-Unides-.jpgamec ha renovat aquest mes d’octubre el seu compromís amb els 10 principis de l’PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES. amec decidir signar el 2011 el compromís amb el Pacte Mundial, volent fer un pas més decidit en l’àmbit de la RSE i incloent-la en el seu quefer diari. Un compromís que ha reiterat, amb la present, en cinc ocasions.

 

En la seva renovació, el director general d’amec, Joan Tristany, signa una missiva en què informa dels avenços realitzats per l’entitat en els dos últims anys relacionats amb els drets humans, estàndards laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció .

 

Pel que fa als Principis en Drets Humans, destaquen, entre altres accions, la implantació en amec d’un propòsit, convertint-se així en la primera entitat industrial a tenir-lo. El propòsit d’amec és així Contribuir, des de la indústria, a fer que el canvi d’era sigui segur, transversal i positiu per a les persones i per al planeta. L’organització treballa a més perquè totes i cadascuna de les indústries de país tinguin el seu propòsit. Entre les diverses accions que impulsa, amec va celebrar el 2020 el Fòrum amec sota el títol El propòsit de l’empresa com a factor de la nova competitivitat que va tractar a fons la dimensió ètica de les empreses i la creació de valor a llarg termini a tot el conjunt d’actors i a l’entorn.

 

Així mateix, amec, convençuda el potencial transformador de la indústria i de la valor que aporta a l’mercat global i a l’planeta en general, ha creat el moviment Positive Industry , a què ha convidat a sumar-se a l’ecosistema industrial. A el mateix temps, la comunitat de la industra positiva que és amec no ha deixat de créixer, amb la incorporació de noves empreses industrials, startups, així com l’adhesió de l’associació ASCAMM.

 

A més, amec ha estat impulsora de BforPlanet. El certamen té com a objectiu el foment de l’activitat econòmica sostenible, l’ús responsable dels recursos, la protecció de l’entorn i el compromís amb els ODS. Se celebrarà amb una periodicitat anual a Barcelona, i compta amb el suport de el Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

 

amec també informa de com actuar de forma immediata amb l’esclat de la pandèmia de l’COVID-19 per ajudar les empreses industrials a resoldre dubtes, inquietuds i problemes. L es empreses industrials de amec es van bolcar al seu torn en la lluita contra la pandèmia transformant projectes, destinant els seus recursos, mitjans i equips.

 

Així mateix, mitjançant un acord amb B Lab Spain, l’entitat promou la integració de la sostenibilitat en les empreses de el sector industrial, així com les bones pràctiques empresarials i la generació d’impacte positiu en tots aquells àmbits que tenen relació amb l’activitat empresarial: la societat, el medi ambient, clients, proveïdors i treballadors.

 

Perquè la indústria pugui exercir el seu paper de motor d’una economia sòlida i diversificada, una cinquantena d’experts de les empreses d’amec han participat en l’elaboració de el document Claus per al canvi de model productiu. Les propostes atenen els nous reptes i la necessitat de transformació de les empreses industrials, envers això construir una societat sostenible i pròspera.

 

Quant als Principis laborals, i n 2021 s’ha posat en marxa una nova organització en amec a fi de poder afrontar la nova Estratègia Transformadora Positiva i Sostenible 2023 amb millors recursos i de forma més eficient. S’ha dut a terme el Pla de Formació anual multiplicant per 2,5 les hores destinades a formació pel que fa a 2018. Altres accions han estat garantir el teletreball proporcionant els equips electrònics necessaris durant la pandèmia, una presencialitat a les oficines seguint rigorosament el protocol de mesures anti-COVID, aplicar flexibilització en el torn de vacances i la difusió de el Protocol per a prevenció i el tractament de l’assetjament sexual i laboral a la feina, a més de l’foment d’una alimentació saludable entre els seus treballadors amb la col·laboració de l’Associació Espanyola contra el Càncer.

 

amec ha mantingut el compromís amb el centre especial de treball Fundació Tallers per a la manipulació i enviament del nostre diari en paper amec news.

 

Pel que fa als Principis mediambientals, amec ha participat en el projecte ‘ECODHYBAT’ , juntament amb AINIA, Qualitat Pascual i Nova Pescanova, que ha demostrat que la instal·lació d’equips d’ecodisseny higiènic en la indústria alimentària pot reduir entre un 30% -40% el seu consum d’aigua, entre un 10% -20% l’energia i entre un 20% -30% les seves emissions de CO2. Aquest projecte va obtenir el premi go! ODS en la seva segona edició.

 

L’impuls de l’reciclatge de paper, plàstic i les càpsules de cafè entre el personal, la substitució de l’ús de plàstic en els esdeveniments organitzats a les instal·lacions de amec per vidre o paper, la contractació d’energia 100% verda, oferir als nostres empleats una mobilitat més sostenible i ajustada a les necessitats reals i el control de temperatura a les instal·lacions han estat altres accions.

 

Quant als Principis d’anticorrupció, amec se sotmet anualment a una auditoria externa dels seus estats financers, que està a disposició de tots els associats i, així mateix, a la supervisió d’aquests per part dels Censors de Comptes, segons marquen els estatuts de amec. En 2018 s’ha aprovat el Codi Ètic de amec i s’ha posat en marxa un Pla de Prevenció de Delictes Penals (Compliance) que, a més de prevenir, afavorirà les bones pràctiques i promourà els valors de l’entitat. En 2019 es va realitzar una auditoria de la mateixa i s’han incorporat algunes millores, sobretot en el protocol de protecció d’equips en l’àmbit de la ciberseguretat. La difusió tant de l’auditoria com d’el Codi Ètic i la Memòria d’Activitats d’amec es realitza mitjançant la seva publicació en l’apartat Transparència del web d’amec. Finalment, amec vol ressaltar la importància de treballar dia a dia en base al seu propòsit i seguir donant suport els Deu Principis de l’Pacte Mundial i promovent la seva difusió entre les empreses espanyoles membres de amec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *