Oficina-prospectiva-moncloa.jpgamec s’ha reunit amb els responsables de l’ Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia de País a Llarg Termini , que forma part del Gabinet de Presidència del Govern, per abordar els temes estratègics i que determinaran en el futur la marxa del país. La trobada ha tingut lloc en un moment decisiu, en què “una aposta per la indústria, sempre duta a terme en la bona direcció, pot marcar el rumb de la nostra economia i el nostre benestar en les properes dècades” , explica el director general de amec , Joan Tristany. En aquest sentit, durant la reunió amec s’ha compromès a realitzar les aportacions oportunes al document Espanya 2050. Fonaments i propostes per a una Estratègia Nacional de Llarg Termini . L’informe, elaborat per un centenar d’expertes i experts sobre els grans desafiaments estructurals que Espanya haurà d’afrontar i superar en les properes dècades si vol convergir amb els països més avançats de la UE, es presenta com a proposta inicial on treballar per enriquir mitjançant la suma d’aportacions com les que realitzarà amec .

En aquest sentit, amec es congratula especialment pel treball que desenvolupa l’Oficina Nacional de Prospectiva, que suposa un alineament complet amb els objectius de l’entitat i de la tasca que desenvolupa l’ Observatori amec . La comunitat de les empreses industrials fa des de fa anys un intens treball de prospectiva a través del seu Observatori per tal que la comunitat industrial tingui una visió a llarg termini per poder anticipar-se, així com detectar oportunitats. És per això que amec ja va traslladar al seu moment la necessitat de crear una oficina de prospectiva a nivell estatal per abordar els reptes, les oportunitats i les tendències per tal de desenvolupar estratègies anticipatòries que permetin el desenvolupament d’un país competitiu. Així, l’Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia País es va crear el gener del 2020, amb seu a La Moncloa, per combatre en la gestió pública les decisions en què prevalen els resultats a curt termini i vetllar pels interessos estratègics els propers 30 anys. anys. La seva missió consisteix a “analitzar de manera sistemàtica l’evidència empírica disponible per identificar els possibles desafiaments i oportunitats (demogràfics, econòmics, geopolítics, mediambientals, socials o educatius…) que Espanya haurà d’afrontar a mitjà i llarg termini, i de ajudar el país a preparar-se per a ells” . Serà també ara l’ Observatori amec qui s’encarregarà de contrastar i enriquir les propostes que inclouen el document i que afecten la competitivitat de l’economia espanyola i el desenvolupament d’una indústria moderna i avançada, i especialment les que engloba el capítol primer, sota el títol de Ser més productius per créixer millor .

Xarxa Europea de Governança Prospectiva 

El novembre de 2020 la Comissió Europea va posar en marxa juntament amb Àustria, Alemanya, Finlàndia, Portugal i Espanya la Xarxa Europea de Governança Prospectiva (European Government Foresight Network), una xarxa integrada per les oficines de prospectiva dels membres fundadors amb l’objectiu de coordinar els treballs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *