Barcelona, 13 de desembre de 2021. L’Informe de Prospectiva 2022 d’amec, que inclou el Rànquing de Mercats, indica que la gran oportunitat per a les empreses industrials espanyoles el proper any es troba en els plans de recuperació i l’aposta per la industrialització a tot el món: tant els països més avançats com els que es troben en vies de desenvolupament estan donant un impuls al sector productiu i a la modernització i necessiten equipar-se amb nova tecnologia. L’Observatori amec publica des de fa cinc anys l’Informe de Prospectiva per detectar on es trobaran les oportunitats per a les empreses industrials espanyoles el següent any, i que inclou el Rànquing de Mercats, un rànquing de països amb més oportunitat comercial, diferent per a cada sector industrial, perquè els serveixi com a eina a l’hora d’elaborar les seves estratègies. Els Estats Units, França i el Regne Unit encapçalen el rànquing de Mercats 2022. No obstant, l’Observatori amec incideix que l’escenari tan diferent que s’ha obert com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia, els seus efectes als mercats i sobre la cadena de valor global, i de les inversions ingents que s’han impulsat per sortir de la crisi han marcat la detecció dels nous punts d’interès comercial. És per això que en aquesta ocasió l’informe destaca que, per sobre d’oportunitats en determinats mercats, hi ha cinc factors que estan funcionant com a impulsors de moltes microoportunitats en sectors concrets: les polítiques d’industrialització a països en desenvolupament i de reindustrialització a països avançats; la diversificació i relocalització de les cadenes de valor; la modernització de les infraestructures a països en desenvolupament; la regulació i normativa al voltant de la circularitat i la sostenibilitat, impulsades pels governs i per una demanda social cada cop més enèrgica; i l’impuls de l’e-commerce. “Les oportunitats es troben sobretot en aquests factors més que en països, i cal identificar-los de manera anticipada per prendre avantatge. Les empreses es poden presentar com a víctimes d’aquests canvis o bé aprofitar-los com a palanca per modernitzar-se, innovar i avançar la competència”, explica el director general d’amec, Joan Tristany.

 

 

 

 

L’existència de plans de recuperació en gran quantitat de països després de la pandèmia, ben dotats i centrats en bona part en la indústria, obren múltiples oportunitats en molts indrets. En general, als països avançats hi ha programes d’ajudes a l’adquisició de maquinària 4.0 que poden proveir les empreses industrials espanyoles. Així mateix, estan duent a terme un procés de diversificació i reshoring que també comportarà oportunitats per a aquelles activitats que es vulguin implantar en un mercat. Tanmateix, els mercats emergents també estan invertint de manera decidida per passar d’economies agràries a industrials, i necessiten equipament industrial en camps com el tèxtil, l’alimentació, en construcció i infraestructures per a ciutats. “Cal estar alerta i pensar no només en els fons i ajudes que es donaran a Catalunya i a l’Estat, sinó també a la resta dels països. Hi haurà moltes noves inversions tant als mercats europeus, com als americans i els asiàtics”, alerta Tristany.

 

Raking-Mercados-2022.JPG

 

 

Rànquing de mercats 2022: EUA, països europeus i asiàtics

 

Els Estats Units encapçalen el rànquing per tractar-se d’un mercat de grans dimensions i dinamisme, refermat per l’acord de lliure comerç T-MEC. El rànquing situa a la part alta els països europeus, que segueixen sent els principals socis per la facilitat de fer negocis i la governança. Els països asiàtics destaquen per la seva gran projecció econòmica i capacitat de mercat. La Xina, malgrat els dubtes que genera la bombolla immobiliària, “és un país que segueix sense poder obviar-se, sobretot en determinats sectors”, i l’Índia es distingeix per la seva dimensió, una nova classe mitjana creixent i el desig de modernitzar-se i industrialitzar-se.

El valor de l’informe que emet l’Observatori amec rau en els índexs d’oportunitat sectorial i les seves valoracions qualitatives, ja que cada sector compta amb un rànquing de països propi on es detallen a més les oportunitats concretes a cada mercat. “Fins i tot en un mateix sector, a cada empresa li pot interessar, segons la seva estratègia, un mercat diferent”, explica el director general d’amec.

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

 

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 53,6% de la seva facturació i inverteixen el 3,9% en innovació.

 

Per a més informació:

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com Tel. 654 60 95 18

Notícies relacionades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *