Amb la finalitat d’atreure el talent i la inversió estrangera al nostre país, s’incorporen a l’avantprojecte de la nova Llei Startups un conjunt de mesures migratòries per facilitar l’entrada i la residència. Amb això, ia l’espera de la seva publicació i entrada en vigor, permetria a Espanya obrir les portes al foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

 

L’expansió del teletreball ha donat peu a una nova forma de treballar i d’estil de vida, conegut com a nomadisme digital . Els nòmades digitals fan la seva feina en remot amb la possibilitat de canviar de residència de manera habitual. Espanya recollirà aquest nou estil de vida a la Llei Startups, prevista perquè els conjunts de mesures migratòries es vegin reflectits a la llei següent: Llei 14/2013, de 27 de setembre, per facilitar la immigració d’interès econòmic a Espanya . Aquestes són les mesures que aquesta llei incorporarà i els avantatges que tindrà per a Espanya i per als nòmades digitals.

  • Incorporació de l’obtenció d’un visat nou: Visat Nòmada Digital. Fins avui, els estrangers tenien un problema amb referència al visat respecte al sistema de treball en remot, entès com a teletreball. És cert que, la majoria d’ocasions, els estrangers no vénen al nostre país a desenvolupar activitats lucratives, sinó que volen continuar treballant per a l’empresa estrangera mentre gaudeixen d’un estil de vida de manera nòmada. Fins ara, la sol·licitud del premi de residència no lucratiu era l’opció que més s’ajustava, però disposa d’un inconvenient, d’entrada: el permís sol·licitat no permetia a la persona que l’obtenia a poder fer cap activitat no lucrativa encara que fos una empresa estrangera. A partir d’ara, tota persona que vulgui gaudir de l’estil de vida Espanyol i continuar treballant per a la seva empresa estrangera ho podrà fer, sol·licitant el nou visat “Nòmada Digital” establert sota la nova Llei Startups , que permetrà a les persones que li concedeixin, regularitzar la situació a Espanya.
  • Quins beneficis té el nou permís de residència/visat? La finalitat d’establir un nou permís de residència per als Nòmades Digitals es basa a aconseguir la residència de manera legal a Espanya de manera més simplificada i senzilla. Es tracta d’un visat que donarà permís a la persona que l’obtingui per poder treballar des d’Espanya de forma remota durant dos anys , amb la possibilitat de renovar-lo dos anys més (i així successivament) sempre que aquest sol·licitant continuï reunint els requisits establerts per la seva obtenció.
  • Quins són els requisits per sol·licitar el nou visat per a Nòmades Digitals? Encara que la Llei Startups es troba en fase de publicació i encara es desconeix els requisits exactes que entraran en vigor, podem fer-nos una idea de quins en formaran part:

1. Ser professional altament qualificat amb disposició de graduat o postgraduat universitari, amb formació professional o escoles de negocis o que, compti, amb una experiència professional mínima de 3 anys.

2. Acreditar que és un teletreballador/a internacional desplaçat a Espanya.

3. Demostració de lactivitat laboral i continuada durant 1 any amb una empresa o grup dempreses estrangeres.

4. Acreditar que el treball es pot fer de forma 100% remota.

5. Acreditar que l’empresa permet treballar en la modalitat de teletreball sense cap problema.

6. Que la retribució procedeixi majoritàriament de companyies estrangeres amb un límit d’ingressos proporcionals d’Espanya del 20%.

7. En cas que, el treballador estigui donat d’alta per compte propi és a dir, sigui autònom, és possible que se li sol·liciti perquè empresa estrangera treballa mitjançant un contracte mercantil amb una antiguitat mínima de 3 anys

Montserrat-Feliu.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *