Pastilles o diagnòstic?

 

Imagini’s entrant a la consulta del metge per una malaltia. Abans que pugui articular paraula el metge li estén a la mà unes pastilles i li diu que marxi. ¿Es prendria aquestes pastilles?

 

Doncs aquest exemple és el que passa a moltes de les nostres indústries a nivell energètic. Es prescriuen les mesures correctives abans de fer un estudi deficiència energètica. Estem parlant de mesures com ara: instal·lació d’energia solar fotovoltaica, compra de nous motors, canvi en les tecnologies d’il·luminació, traspassos de comercialitzadora elèctrica… La majoria d’aquestes mesures són prescrites per un venedor i no per un assessor energètic independent. Pensa vostè que objectivament és el millor per a la seva indústria?

 

L’energia barata a Espanya

 

Les empreses tenim el problema que, els costos energètics, si ja estaven disparats fa un any, ara ja estan assolint uns preus que perjudiquen el marge brut a uns nivells que, en el cas d’algunes indústries electro intensives, ja suposa parades, ERTES o tancaments de plantes.

 

Fixeu-vos la paradoxa: el 70% de la nostra producció elèctrica nacional és molt barata, es tracta del tàndem format per renovables i nuclear. No obstant això, estem pagant l’electricitat a preu de gas, o com va passar el 23 de desembre de 2021, a preu d’hidràulica (407€/MWh) només perquè poden triar quan produir l’electricitat, i per tant, quan ja quin preu oferir per treure la màxima rendibilitat.

 

Aquest sistema, que en el seu moment va tenir sentit per fomentar la inversió, ja està caduc i falta d’una reforma que esperem que arribi aviat. El contrari pot ser un desastre colossal per a la competitivitat de la indústria i, per tant, de cadascuna de les PIMES i de les llars del nostre país.

 

Com a industrials, tret de la pressió conjunta perquè això canviï, les nostres armes són clarament les que ens proporciona l’eficiència energètica. No són pocs els empresaris que ja han fet passos cap a l’optimització del consum energètic a les seves indústries, invertint perquè els seus processos puguin reduir al màxim les emissions de CO2, cosa que implica necessàriament actuar a la part energètica. Tot i això, la realitat del conjunt de PIMES industrials és que encara hi ha marge de millora.

 

Donar visibilitat al que no podem veure

 

Fer visible l’energia és el primer pas per entendre què passa. Quan deixem una aixeta d’aigua oberta podem veure com es malgasta aquest líquid, però si un motor de la nostra empresa està malbaratant energia, no hi ha manera de veure’l. Quan arriba la factura normalment ja és molt tard i no ens queda cap altre remei que pagar. L’energia té l’inconvenient de ser invisible als nostres ulls.

 

La digitalització ve just a resoldre aquest problema fent comprensible allò invisible. Podem monitoritzar el comptador elèctric, les diferents línies de l’empresa, màquines de fred, climatització,

il·luminació, aparells auxiliars, carregadors de vehicle elèctric… i tenir KPIs associats a l’energia al nostre panell de comandament, de la mateixa manera que controlem les vendes o els costos de matèria primera.

 

La digitalització no ha de ser un procés complicat. Entendre la digitalització com un procés complex ja hauria de ser una primera mesura per descartar un pla d’implantació. La integració de sistemes ha de poder fer comprensible la informació i actuar-hi. No volem informació pel gust de tenir moltes dades. Volem dades per actuar ràpidament. Si no es compleix aquesta premissa, a la nostra companyia hauríem de replantejar perquè hem invertit en TIC.

 

Abans d’acceptar, per posar un exemple, una inversió solar fotovoltaica perquè estem espantats amb l’augment dels costos energètics, és molt important fer una auditoria a mans d’un gestor energètic. Amb molt serà possiblement la part més econòmica del procés, i moltes vegades la gran omesa. Mesurar, auditar i analitzar la informació és bàsic per entendre com poder estalviar energia. Parafrasejant Lord Kelvin, “el que no es mesura no es pot millorar”.

 

La figura del gestor energètic

 

En energia no hi sol haver un únic responsable. A moltes indústries els rols es reparteixen entre el cap de manteniment, el financer i el responsable de sostenibilitat. El meu consell és que es designi una única persona (gestor energètic) per a aquesta comesa. Algú que pugui reportar a la resta de departaments, però que pugui actuar i vetllar per la millora en l’eficiència energètica de la nostra indústria.

 

Aquesta persona serà l’encarregada, després de parlar amb els diferents departaments, de poder establir un pla de millora i establir els KPIs i objectius necessaris per generar estalvi d’energia. Algú que s’ajudarà de la monitorització per enviar KWh/m2 a manteniment, CO2/dia a sostenibilitat o €/unit. produïda a financer.

 

Establir aquestes ràtios ens donarà una idea d’on som i on podem arribar en els anys següents. El gestor energètic és qui s’encarregarà d’obtenir-los, i el sistema d’informació i monitorització, de la transparència i la immediatesa d’aquests.

 

Just en aquest punt és quan estarem en condicions de fer inversions Necessitem una fotovoltaica? Necessitem un nou motor? Necessitem fer canvis a la producció?

 

Fotovoltaica

 

Com a professional que ha estat involucrat al sector fotovoltaic i al de la digitalització energètica, no puc més que recomanar optar per aquesta font d’energia renovable. Però, sigui com sigui? No. Al boom de la fotovoltaica que vivim és clar que és una molt bona mesura d’estalvi energètic, però de vegades veig com tota la inversió es posa a la instal·lació sense tenir en compte factors clau com el manteniment posterior. Hem de tenir en compte que la vida útil ha de ser de diverses dècades, i per tant cal tenir en compte a l’hora de sol·licitar el pressupost aspectes com ara el control i la monitorització per conèixer el grau d’optimització de la producció, la revisió d’instal·lacions periòdiques , aspectes de garantia en cas de trencament…

Veurem moltes instal·lacions fallar en els propers anys, i és la nostra responsabilitat contractar els millors proveïdors, empreses que ens acompanyin, no només en el procés d’instal·lació, sinó que ens ajudin a optimitzar els nostres processos de generació i consum energètic permanentment. O vostè deixaria de fer-se anàlisi de sang només perquè al primer tots els indicadors li van sortir bé?

 

 

 

 

Gerardo Salvador Comino és enginyer de telecomunicació amb 15 anys d’experiència en: eficiència energètica, solar i digitalització. És soci fundador de Seinon, Ecommaster i Nova Parsec. És secretari de l’Associació de Joves Empresaris d’Elx (Alacant), ha estat membre a la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la CEOE i membre del Consell Directiu de l’Associació d’Empreses d’Eficiència Energètica.

Escriu sobre sostenibilitat i empreses a https://gerardosalvador.com

Twitter / LinkedIn

 

Gerardo Salvador. Soci Fundador de Seinon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *