Madrid, 13 de juliol de 2022. La solidesa de la internacionalització de l’economia espanyola va millorar un 4,91% al llarg de 2021. Així ho indica l’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI), elaborat anualment per amec, la comunitat de les empreses industrials internacionalitzades, que avalua un total de 19 indicadors. Aquest índex situa la solidesa de la internacionalització als 7,351 sobre 10 el 2021, augmentant des dels 7,006 punts sobre 10 del 2020.

 

Impulsen aquesta millora el bon comportament de l’Indicador de les Exportacions, que es recuperen després de la pandèmia, així com l’Indicador del Pes de les Exportacions sobre el PIB. “La recuperació el 2021 ha anat de la mà de la indústria i el mercat exterior. De nou es valida la importància del sector productiu com a garant d’una estabilitat més gran en temps de crisi”, explica el director general d’amec, Joan Tristany. Aquest és un dels motius pel qual amec treballa a favor del reconeixement de l’important paper que exerceix la indústria, garant de progrés, impulsant, entre altres accions, el moviment Positive Industry.

 

Així mateix, l’Indicador de Base Exportadora millora notablement perquè augmenta el nombre d’empreses espanyoles exportadores respecte de les totals. Cal destacar que aquesta ràtio ha progressat més a Espanya que entre els nostres principals competidors europeus.

 

Tot i millorar l’Indicador d’Inversió Estrangera, a causa de l’arribada de noves inversions a Espanya després de la pandèmia, cau l’Indicador d’Inversió Espanyola Directa a l’Exterior.

 

D’altra banda, l’Indicador de Diversificació Sectorial ha millorat el 2021, ja que la concentració que la pandèmia va provocar en alguns sectors (agroalimentari i químic) s’ha reduït considerablement. A això cal afegir que la crisi de subministraments del 2021 va afectar negativament alguns dels sectors amb més concentració, com l’automobilístic.

 

Indicadors amb necessitat de millora

 

L’ISI compta amb alguns indicadors febles: l’Indicador de Diversificació Empresarial, l’Indicador d’Intensitat Tecnològica, el d’Inversió Pública, el d’Inversió a l’Exterior i l’Indicador de Barreres. L’indicador d’intensitat tecnològica millora el 2021 perquè el pes de les exportacions espanyoles d’alt nivell tecnològic sobre el total de les exportacions ha augmentat. Es tracta d’un petit avenç sobre el qual cal continuar treballant: “Per a que la indústria espanyola internacionalitzada pugui continuar aportant en el futur estabilitat a la nostra economia hem de garantir que es tracta d’una indústria i una internacionalització innovadora, que ens asseguri continuar participant àmpliament en les cadenes de valor global”, ha afegit Tristany.

 

En aquest sentit, l’Indicador d’Inversió Pública destinada a la internacionalització millora lleugerament després de dos anys d’estancament. Tot i això, “la inversió continua trobant-se un 200% per sota de la del pressupost de 2008”, ha explicat el director general d’amec, que ha incidit en la necessitat de transformar les actuals eines de foment a la internacionalització i “oferir a les empreses les noves eines necessàries perquè puguin virar cap al nou model, que és diferent del que teníem fins ara, i que es basa en una presència als mercats tant física com digital”.

 

D’altra banda, l’Indicador de Barreres, ja en mínims el 2020, va empitjorar encara més el 2021 pel fet que les dificultats de les empreses per desenvolupar la seva activitat internacional continuen augmentant, davant els problemes de subministraments i l’augment de preus de les matèries primeres.

 

L’ISI, índex creat per amec el 2015 i que s’actualitza cada any, té com a objectiu recollir de manera sintètica la fortalesa i la robustesa de la internacionalització i observar-ne l’evolució. Anteriorment, la internacionalització s’havia mesurat separadament a partir d’aspectes com el volum d’exportacions, la diversificació de les destinacions, el nombre d’empreses exportadores o el nivell tecnològic de les exportacions. Però hi faltava una visió global, un índex sistèmic. D’aquesta manera, l’ISI avalua un total de 19 indicadors, com ara el nombre d’empreses exportadores regulars i de les implantades a l’exterior, la concentració empresarial i sectorial de les exportacions, les pimes exportadores, la variació de les exportacions, el pes de aquestes al PIB, la quota de les exportacions mundials, la inversió a l’exterior i la inversió estrangera, la diversificació geogràfica de les exportacions i de la inversió, el nivell tecnològic de les exportacions, la variació de preus d’aquestes, la participació en les cadenes de valor internacionals, els instruments financers per a la internacionalització, els establiments a l’exterior, el pressupost públic per a la internacionalització i les barreres a l’exportació.

 

amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses

La comunitat de les empreses industrials internacionalitzades amec impulsa els nous factors clau de competitivitat en les empreses de tot l’Estat: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, glocalització i sostenibilitat. Són uns factors que estan esdevenint essencials en l’actual situació de crisi per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat industrial del nostre país. Les empreses que formen part d’amec generen un volum d’exportació superior als 6.200 milions d’euros, exporten una mitjana del 56,3% de la seva facturació i inverteixen el 4,4% en innovació.

 

 

Per a més informació:

Glòria Ayuso Gloria.ayuso@ga-binet.com

Tel. 654609518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *