L’indicador de les exportacions, que es recuperen després de la pandèmia, així com el seu pes al PIB, impulsa l’ISI 2021. “La recuperació el 2021 ha anat de la mà de la indústria i el mercat exterior….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *